Trong quá trình giải quyết tranh chấp, việc các bên tự hòa giải có được công nhận không? Nếu có thì quyết định công nhận hòa giải thành được thi hành như thế nào? Th126

Trong quá trình giải quyết tranh chấp, việc các bên tự hòa giải có được công nhận không? Nếu có thì quyết định công nhận hòa giải thành được thi hành như thế nào?

Theo Điều 9 – LTTTM 2010, trong quá trình tố tụng trọng tài, các bên có quyền được tự do thươ...

Xem thêm

Chat Zalo: 0904340664