S&B Law, với đội ngũ luật sư tư vấn và tranh tụng nhiều kinh nghiệm, sẵn sàng tư vấn giải quyết tranh chấp lao động phát sinh từ hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, trợ cấp thôi việc…

Các luật sư của S&B Law cũng tham gia đại diện cho người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân để đàm phán, tìm ra giải pháp giải quyết các tranh chấp lao động một cách hiệu quả, thấu tình đạt lý.

Dịch vụ giải quyết tranh chấp lao động của S&B Law bao gồm:

  • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong trong tranh chấp.
  • Tư vấn nhằm xác định căn cứ pháp lý để giải quyết tranh chấp.
  • Tư vấn, liên hệ và đàm phán nhằm hòa giải cho các bên liên quan trong tranh chấp.
  • Làm việc với các cơ quan chức năng như công đoàn, liên đoàn lao động nhằm tìm giải pháp giải quyết tranh chấp.
  • Trao đổi, hướng dẫn người lao động, người sử dụng lao động thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ quá trình giải quyết tranh chấp.
  • Trực tiếp thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ quá trình giải quyết thông qua quá trình làm việc, tiếp xúc với các bên.
  • Đại diện theo ủy quyền cho các bên tham gia giải quyết tranh chấp tại Tòa án.
  • Luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tại Tòa án có thẩm quyền.
  • Khi bản án có hiệu lực, trợ giúp khách hàng trong việc đảm bảo bản án được thi hành đúng pháp luật.

 

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn