Theo xu hướng chung trên thế giới, dịch vụ cho vay ngang hàng đã ra đời ở Việt nam khoảng 2 năm gần đây. Tính đến nay có khoảng 40 trang web cung cấp dịch vụ kết nối giữa người có nhu cầu cho vay và người muốn đi vay.

So với ngân hàng, thủ tục cho vay ngang hàng khá đơn giản, thậm chí với những khoản vay nhỏ người vay và cho vay không cần gặp nhau mà chỉ cần có tài khoản trên các trang này là có thể giao dịch. Vấn đề hiện nay là VN chưa có hành lang pháp lý để điều chỉnh hoạt động cho vay ngang hàng này.

Luật các tổ chức tín dụng lại không nằm trong phạm vi quản lý loại hình này vì các trang web chỉ đóng vai trò là trung gian thông qua công nghệ internet để kết nối người vay và cho vay.

Chính vì vậy việc xây dựng một khung pháp lý riêng để quản lý cho vay ngang hàng cần được đặt ra. Đây cũng là nội dung chính trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật với sự tham gia của luật sư Nguyễn Thanh Hà và các chuyên gia pháp lý với chủ đề: CHO VAY NGANG HÀNG P2P CẦN KHUNG PHÁP LÝ RIÊNG ĐỂ QUẢN LÝ.

 

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn