Câu hỏi: Kính chào luật sư! Hiện tại, tôi đang là chủ của 1 doanh nghiệp tư nhân thuộc lĩnh vực công nghệ. Hiện tại, ông A muốn thuê doanh nghiệp tư nhân của tôi. Tôi muốn hỏi pháp luật quy định như thế nào về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân? Tôi cần thực hiện các thủ tục gì để cho thuê doanh nghiệp của mình?

Luật sư tư vấn:

 Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo Điều 186 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về cho thuê doanh nghiệp tư nhân:

– Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành.

– Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định trong hợp đồng cho thuê.

Căn cứ vào quy định tại Điều 186 Luật doanh nghiệp 2014 nêu trên, để cho ông A thuê toàn bộ doanh nghiệp tư nhân của mình, bạn phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành.

Cụ thể, trình tự, thủ tục thực hiện như sau:

B1: Đầu tiên, bạn – là chủ doanh nghiệp tư nhân (tức là bên cho thuê) sẽ phải cùng bên thuê lập và ký hợp đồng cho thuê tài sản là doanh nghiệp tư nhân và sau đó đem hợp đồng này đi công chứng tại các văn phòng công chứng ở địa phương.

B2: Sau khi ký kết hợp đồng cho thuê doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân (là bạn)  hoặc người đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành.

Việc gửi thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân đến Cơ quan đăng ký kinh doanh được quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 54 Nghị định số 78/2015/NĐ – CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Ngoài ra, bạn hoặc người đại diện theo ủy quyền có thể nộp trực tiếp theo quy định tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Thành phần hồ sơ sẽ bao gồm các giấy tờ sau:

  1. Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân ( theo mẫu thông báo được quy định tại Phụ lục II- 6, Thông tư số 20/2015/TT – BKHĐT của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
  2. Hợp đồng cho thuê có công chứng (Điều 186 Luật doanh nghiệp 2014).

B3, Sau khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân cho doanh nghiệp (khoản 6 Điều 54 Nghị định số 78/2015/NĐ – CP của Chính phủ).


Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn