Người lao động nước ngoài tại Việt Nam có được làm việc ở công ty mới sau khi hợp đồng lao động với công ty ban đầu chấm dứt? Th120

Người lao động nước ngoài tại Việt Nam có được làm việc ở công ty mới sau khi hợp đồng lao động với công ty ban đầu chấm dứt?

Câu hỏi: Tôi có người bạn là người nước ngoài (M...

Xem thêm

Chat Zalo: 0904340664