Ngành, nghề, lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo cam kết Việt Nam sau khi gia nhập WTO quy định cho khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tra cứu theo tài liệu nào? Th331

Ngành, nghề, lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo cam kết Việt Nam sau khi gia nhập WTO quy định cho khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tra cứu theo tài liệu nào?

Ngành, nghề, lĩnh vực đầu tư có điều kiện được quy định tại văn bả...

Xem thêm
Việc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư mua lại khách sạn, nhà hàng để kinh doanh khách sạn, nhà hàng có thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản không? Th331

Việc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư mua lại khách sạn, nhà hàng để kinh doanh khách sạn, nhà hàng có thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản không?

Theo khoản 1, Điều 4, Luật kinh doanh bất động sản thì hoạt động kinh doanh bất độn...

Xem thêm
Đề nghị làm rõ điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện đối với lĩnh vực đầu tư có điều kiện? Th331

Đề nghị làm rõ điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện đối với lĩnh vực đầu tư có điều kiện?

Địa phương có được đầu tư xây dựng nhà xưởng dệt ma...

Xem thêm
Sự khác biệt giữa doanh nghiệp có vốn ĐTNN theo hình thức công ty TNHH theo Luật Đầu tư nước ngoài trước đây và doanh nghiệp có vốn ĐTNN theo hình thức công ty TNHH theo Luật Doanh nghiệp hiện nay? Những vấn đề cần lưu ý? Th331

Sự khác biệt giữa doanh nghiệp có vốn ĐTNN theo hình thức công ty TNHH theo Luật Đầu tư nước ngoài trước đây và doanh nghiệp có vốn ĐTNN theo hình thức công ty TNHH theo Luật Doanh nghiệp hiện nay? Những vấn đề cần lưu ý?

Sự khác biệt của loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập theo lu...

Xem thêm
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức công ty TNHH thành theo Luật Đầu tư nước ngoài trước đây có được xem hình thức công ty TNHH theo Luật Doanh nghiệp hiện nay hay không? Th331

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức công ty TNHH thành theo Luật Đầu tư nước ngoài trước đây có được xem hình thức công ty TNHH theo Luật Doanh nghiệp hiện nay hay không?

Theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài trước đây, doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp ...

Xem thêm
Đề nghị cho biết những quy định trong việc thành lập tổ chức kinh tế áp dụng riêng cho nhà đầu tư nước ngoài? Th331

Đề nghị cho biết những quy định trong việc thành lập tổ chức kinh tế áp dụng riêng cho nhà đầu tư nước ngoài?

Nhà đầu tư nước ngoài được thành lập doanh nghiệp theo các hình thức quy định tại luật ...

Xem thêm
Đề nghị cho biết những quy định về thủ tục đầu tư, đầu mục hồ sơ vụ án đầu tư và địa điểm thực hiện thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh áp dụng riêng cho nhà đầu tư nước ngoài? Th331

Đề nghị cho biết những quy định về thủ tục đầu tư, đầu mục hồ sơ vụ án đầu tư và địa điểm thực hiện thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh áp dụng riêng cho nhà đầu tư nước ngoài?

1.Về thủ tục đầu tư: Dự án đầu tư trong nước có quy mô dưới 15 tỷ đồng và khôn...

Xem thêm
Đề nghị cho biết những quy định về thẩm quyền chấp thuận cấp Giấy chứng nhận đầu tư áp dụng riêng đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam? Th331

Đề nghị cho biết những quy định về thẩm quyền chấp thuận cấp Giấy chứng nhận đầu tư áp dụng riêng đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam?

Pháp luật về đầu tư 2005 quy định chung việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đầu t...

Xem thêm