Chuyên mục: Trọng tài

Các bên có bắt buộc phải chỉ định trọng tài viên có tên trong Danh sách Trọng tài viên của VIAC không khi thủ tục trọng tài được giải quyết theo Quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC? Th404

Các bên có bắt buộc phải chỉ định trọng tài viên có tên trong Danh sách Trọng tài viên của VIAC không khi thủ tục trọng tài được giải quyết theo Quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC?

Theo Quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC, đối với những tranh chấp không có yếu tố nước ngo...

Xem thêm
Trong quá trình giải quyết tranh chấp, việc các bên tự hòa giải có được công nhận không? Nếu có thì quyết định công nhận hòa giải thành được thi hành như thế nào? Th404

Trong quá trình giải quyết tranh chấp, việc các bên tự hòa giải có được công nhận không? Nếu có thì quyết định công nhận hòa giải thành được thi hành như thế nào?

Theo Điều 9 – LTTTM 2010, trong quá trình tố tụng trọng tài, các bên có quyền được tự do thươ...

Xem thêm
Khi lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, tòa án có hỗ trợ ra lệnh áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo vệ quyền lợi của các bên tranh chấp không? Th404

Khi lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, tòa án có hỗ trợ ra lệnh áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo vệ quyền lợi của các bên tranh chấp không?

Theo Điều 48 – LTTTM 2010, các bên hoàn toàn có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài hoặc tòa án ...

Xem thêm
Giá trị pháp lý của Quyết định trọng tài? Trường hợp đã có Quyết định trọng tài, nếu một bên không đồng ý với Quyết định trọng tài thì có quyền kiện tiếp ra tòa án không? Th404

Giá trị pháp lý của Quyết định trọng tài? Trường hợp đã có Quyết định trọng tài, nếu một bên không đồng ý với Quyết định trọng tài thì có quyền kiện tiếp ra tòa án không?

Quyết định trọng tài có tính chung thẩm, ràng buộc tất cả các bên của t...

Xem thêm

Chat Zalo: 0904340664