Trong chương trình Hiểu đúng làm đúng kênh truyền hình quốc hội, luật sư Nguyễn Thanh Hà đã tư vấn về vấn đề bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất.
Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn